NO BIGGIE

NO BIGGIE

הקמת חנות קמעונאית רגילה במתחם כיכר מסריק בתל אביב

הקמת מערכת מלאי משותפת לכל מגזרי הפעילות של העסק

הפצה בחו"ל B2B ,הפצה בארץ B2B , הפצה בארץ B2C וניהול מכירות בחנות B2C

כתיבת היתכנות עסקית לחישוב החזר השקעה, להרחבת הפעילות בארץ ושינוי פעילות המחסן , ממחסן ביתי ל מחסן סיטונאי וחנות קדמית

יצירת ממשקי API  בין SHOPIFY ל MARKATMAN  לניהול מלאי ומעקב מכירות

וחיבור נוסף לקופה קמעונאית של BEECOMM

בנוסף, יצירת יעדים ומעקב יעדים שנתי לעלות המוצר ועלות כוח אדם, עלות פרסום ועלות שינוע, על מנת להשיג את יעדי הרווחיות השנתיים, מול צפי מכירות שנתי מנומק ומפורט לפי ממוצע לעסקה וכמות עסקאות שנתית, בכל מגזרי הפעילות של העסק בחו"ל ובארץ .

You Might Also Like