NG ABERMAN Jewelry Designer. Tel Aviv

NG ABERMAN Jewelry Designer. Tel Aviv

מעצבת תכשיטים משוק לוינסקי בתל אביב

תכשיטים מחוספסים שזקוקים להכרה

פרוייקט בתהליך, אנחנו עובדים על תוכנית עסקית, תוכנית שיווקית

התאמה של הקטלוג ל SHOPIFY ו ETSY  ותקנים לתקציב פרסום חודשי ושנתי

עיצי מוצר ונימוק תמחור ויעדים אחוזיים לתמחור ל B2B ו B2C

ומאזנים שנתיים וחודשיים עם ממוצע לעסקה וכמות עסקאות רצוייה שנתית .

You Might Also Like