דלידה, שוק לוינסקי

חמארה מצליחה בשוק לוינסקי, ככל שעלתה העבודה כך היה יותר קשה לשלוט בבקרת עלויות מזון ועלות כוח אדם
נבנתה מערכת בקרה על עלות כוח אדם בשיתוף עם חברת הקופות ביקום
בכפוף לתקציב כוח אדם מפורט שנבנה באקסל, בחתכים יומיים שבועיים וחודשיים

מתבצעת בקרה יומית ושבועית בהשוואה לתקציב, ומתבצעים תיקונים ושיפורים בהתאם צורך מתמשך על מנת לעמוד ביעדי עלות כוח אדם יומיים וחודשיים באחוז %

נבנתה מערכת נהלים של ספירת מלאי שבועית, של 30 חומרי גלם עיקריים ונפוצים
הנבדקים כל שבוע , בהפרש בין שימוש למכירה של חומר גלם, על מנת לשפר ולשמר יעד % פוד קוסט חודשי כולל למסעדה ולבר שנמצא מעבר לכביש.

נקבעה למערכת יעד ברור של עלות מזון ועלות כוח אדם ביחד, תוך תיאום ציפיות והדרכה מתמשכת של כל הגורמים הניהוליים במקום וקבוצת השותפים.