קוואטרו מקבוצת מסה

בניית מערכת הזמנות מרקט מן והטמעתה לתוך ה די אנד איי של המסעדה
ביצוע הזמנות ב 100% דרך המערכת
הקמה והטמעה של כ 100 הכנות מטבח ו 50 מתכונים לתוך המערכת

חיבור בין המתכונים לבין מערכת קופות של רש"ד
וקבלת דוח עלות מכר נכון, והשוואתו לדוח קניות חודשי
על מנת לקבל נתון שאמצעותו אפשר לנהל מלאי בצורה נכונה ולצמצם את עלות המזון החודשית