פיראט בר מתחם מסעדות בראשון לציון

מתחם מסעדות שפונה לקהל הרוסי

ייעוץ עסקי וניהולי וייעוץ מלאי

שיפור הרווח הנקי, מעבר מהפסד של עשרות אלפי שקלים כל חודש לרווח לפני מס של עשרות אלפי שקלים בחודש

איזון המקום על עלות מזון ועלות כוח אדם של 57%-60% ביחד

הורדת ניהול המלאי ואחוז הקניות מ 53% בתחילת עבודה ביחד

ל 40% באמצע התהליך

ול 20%-25% באופן קבוע .

קביעת נהלי כוח אדם, תקציב כוח אדם, הדרכת מנהל מסעדה באופן כללי לניהול מקצועי ואמריקאי של המערך כולו