רשת בנדיקט

 

הטמעת מערך ניהול מלאי ממחושב בשיתוף חברת מרקט מן

יצירת פריטי מלאי ופריטי הזמנה נכונים עם יחידות ספירה נכונות

בניית שיטת עבודה בסניפים ומערכת ספירות מלאי נכונה

על מנת לקבל ערך של ההפרש בין שימוש חומר גלם למכירות חומר גלם

מה שמאפשר שיפור ושימור עלות מזון נכונה בכל אחד מסניפי הרשת.