רשת הבוטקה

שדרוג שיטות הניהול של הרשת

יצירת ספר נהלים. ספר מתכונים

תמחור מחדש של התפריט. ביצוע ספירות מלאי ויצירת חסכון בפוד קוסט חודשי

העלאת מחזור בצורה נכונה. במקביל ניהול תזרים מזומנים נכון

הכנת הרשת לקריאת קליטת סניף שלישי

ותכנון ארוך טווח לשיטת ניהול של 5 סניפים