בת הקצב בהרצליה

שינוי עלות המוצר, עלות המכר מ 68% ל 55%

בניית מודל עסקי חדש ומודל תמחור חדש, יצירת תוכנית עסקית לפיתוח העסק, הקמת מערך משלוחים בכל הארץ, אפיון ויצירה של אתר מכירות חדש להזמנות ומשלוחי בשר לכל הארץ בעלות פיתוח נמוכה בהתאם לתקציב של הלקוח