swiss cafe jerusalem

אחד מהלקוחות הראשונים שלי

מה עשינו איתו? קודם כל עשינו סדר בזרימת לקוחות למקום

הכנסנו סדר בספירות מלאי, הזמנה רק לפי הצריכה החודשית, הקפדה שעלות מזון ועלות כוח אדם לא יעברו את ה 60% ביחד, והקפדה על דברים בסיסיים ששיפרו את המחזור, למשל להגיד שלום לכל לקוח שנכנס, תמיד יש מלצרית בבר (זה מקום קטן) שמקבלת לקוחות מאחורי דלפק ואז נגשת אליהם לשולחן או לא, בהתאם להאם הם לקחו טייק אווי או רוצים לשבת, מראה היפסטרי, המקום היה קיים שנים מול בצלאל ו…. חזרה על ההזמנה בשולחן